pondělí 11. dubna 2016

Letní tábory s angličtinou

Letní tábor s výukou anglického jazyka v čisté a krásné přírodě. Děti se naučí a zlepší anglický jazyk velice rychle, jejich výuku vede zábavnou formou vždy rodilý mluvčí. Děti čeká mimo výuky anglického jazyka i běžný letní táborový režim s hrami, výlety po okolí a táborákem. Samozřejmostí je volné připojení k wi-fi.  To vše nabízí anglický letní tábory s výukou angličtiny BIEB.

Navštivte naše nové stránky www.jazykybieb.cz


 • soustředění je určeno pro děti a mládež ve věku 9 - 19 let
 • účastníci budou v rámci soustředění zařazeni do skupin podle věku a znalostí na základně vstupních testů
 • přechod mezi skupinami je možný v průběhu celého soustředění, účastníci  si s pomocí lektorů vyberou skupinu, která je pro ně optimální
 • ve výuce bude s dětmi pracovat rodilý lektor

Vaše děti se nebudou bát mluvit anglicky


 • výuka probíhá denně ve 4 - 6 vyučovacích hodinách (45 min) zábavným, konverzačním způsobem, při kterém je každé dítě nuceno přirozeně rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce
 • letní tábor je zaměřen zejména na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost a často chybějící nenucené užívání jazyka
 • ve vyučovací  skupině je vždy přítomno 8 - 12 žáků
 • na rozdíl od jiných táborů je náš tábor opravdu zaměřen na intenzivní komunikaci v angličtině, rodilí lektoři zde nejsou pouze jako atraktivní doplněk při volnočasových aktivitách, ale vedou VEŠKEROU VÝUKU A AKTIVNĚ SE SNAŽÍ přimět každého studenta ke konverzaci
 • aktivity ve volném čase jsou organizovány způsobem běžným pro letní tábory – to znamená hry, soutěže, turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka, ….
 • program ve volném čase zároveň navazuje na výuku, dětem jsou zadány zajímavé úkoly, které plní ve skupinách se svým vedoucím (zahraničním lektorem)
 • volný čas budou mít děti dle možností organizovaný se svými anglickými lektory, aby i zde byly spontánně rozvíjeny jejich komunikační schopnosti
 • účast na několika termínech - pokud se student účastní několika termínů po sobě následujících, nemusí v den odjezdu opouštět areál tábora. Je zde pro něho zajištěno ubytování, stravování a dozor do dalšího dne, kdy nastupují noví účastníci dalšího turnusu.Více podrobností se dozvíte na našich nových stránkách jazykybieb.cz nebo zde